Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

felicidad
20:03
Mężczyzna nie powinien przejmować się swoją urodą. Powinien dysponować tylko siłą i odwagą. Dżentelmen czy rabuś, źródłem jego piękna jest moc.
— Jane Eyre

October 25 2014

felicidad
15:24
Nie udawajmy pochopnie, że jesteśmy „samotni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy samotni naprawdę, zrozumiemy tę różnicę.
— Leszek Kołakowski

September 22 2014

felicidad
20:41
9874 04e1
felicidad
20:41
9849 cea3
felicidad
20:37
9607 cf39 500
felicidad
20:36
9510 6119
felicidad
20:35
9438 31a1
felicidad
20:33
9397 33fc

September 13 2014

felicidad
14:35
9074 bfd4 500
felicidad
14:35
9040 cfa6 500
felicidad
14:33
8897 a9d2 500
felicidad
14:33
8888 db51 500

July 29 2014

felicidad
22:42
2578 c00d
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
felicidad
22:32
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaczarnemajtki czarnemajtki
felicidad
22:31
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki i pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko, na którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— z serii: skryte marzenia o przyszłości
Reposted fromkarlwho karlwho viaczarnemajtki czarnemajtki
felicidad
22:29
5420 e07b
Reposted fromrol rol viaczarnemajtki czarnemajtki

May 17 2014

19:49
1305 118a
Reposted fromtayfun tayfun viaMelodyTime MelodyTime
felicidad
19:47
6734 77da
Reposted fromseaoflove seaoflove viaMelodyTime MelodyTime
felicidad
19:46
felicidad
19:41
0940 2655 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl